Friday, 5 March 2010

Diwrnod Hanesyddol i'r Iaith

Mae’r Mesur hwn yn gam hanesyddol ymlaen ac am y tro cyntaf yn creu trefn sy’n rhoi hawliau i bobl Cymru dderbyn gwasanaethau Cymraeg; yn cadarnhau statws swyddogol y Gymraeg ac yn creu Comisiynydd cryf i amddiffyn yr iaith.

Dyma dechrau broses sgriwtini hir ac fe fydd ein Gweinidogion ni yn barod iawn i wrando ar syniadau eraill ynglŷn a sut i gyrraedd ein hamcanion.

Pe na bai Plaid Cymru wedi bod yn rhan o Lywodraeth Cymru, fyddai dim byd newydd wedi digwydd – dim comisiynydd cryf, dim mwy o wasanaethau Cymraeg a dim statws swyddogol i’r iaith.

No comments:

Post a Comment

Feel free to have your say on Phil's campaign.