Wednesday, 5 May 2010

PWY ALL RWYSTRO’R TORÏAID YFORY A SEFYLL DROS GYMRU?

TORIADAU TRETHI I OGLEDD IWERDDON

 + TORIADAU SWYDDI I GYMRU

= FFORDD Y TORÏAID O LYWODRAETHU

Wrth ichi ddarllen hwn mae’r Torïaid yn closio at Aelodau Seneddol Unoliaethol Gogledd Iwerddon, gan gynnig toriadau sylweddol mewn trethi i fusnesau Gogledd Iwerddon mewn ymgais i ennill mwyafrif yn San Steffan. Mae hynny’n iawn i fusnesau yng Ngogledd Iwerddon – mae Plaid Cymru wedi bod yn brwydro ers amser maith am doriadau treth i fusnesau Cymru – ond beth am Gymru? O dan y Torïaid – dim byd ond rhaglen o doriadau llym ac oes newydd o galedi na welwyd ei thebyg ers dyddiau tywyll llywodraeth Thatcher.

PWY ALL RWYSTRO’R TORÏAID YFORY A SEFYLL DROS GYMRU?

Y CHI – TRWY ETHOL AELODAU SENEDDOL PLAID CYMRU, TRWY ETHOL PHIL EDWARDS

Cyn ichi fwrw’ch pleidlais –

YSTYRIWCH BLAID CYMRU. YSTYRIWCH PHIL EDWARDS

Diolch yn fawr

No comments:

Post a Comment

Feel free to have your say on Phil's campaign.