Thursday, 13 May 2010

A final word

A final word just to say a very big thank you to everyone who has been in touch over the last week with their kind messages.

May I also thank the good people of Aberconwy for the warmth of their welcome and the support they gave to me and to my Plaid team of helpers prior to, during, and following my general election campaign.

Although we were obviously disappointed with the result, we are buoyed by the memory of having had the privilege of meeting and talking to a huge number of very nice people throughout the whole constituency who we would not otherwise have met.

This will be my lasting memory and I shall always be grateful for it.

Many thanks indeed.

Phil

Thursday, 6 May 2010

Diolch o galon i bawb

Beth bynnag fydd y canlyniad heno, mae'n tim ymgyrch wedi gweithio'n galed iawn dros Aberconwy a'r Blaid.

Diolch o galon i bawb.

Dros Gymru

Phil

Thanks to all for your help and support

Whatever the outcome today, my campaign team has done Aberconwy and Plaid proud.


Thanks to all for your help and support.


For Wales.


Phil


Phil Edwards. Gwahaniaeth i Aberconwy. GALLWCH WNEUD GWAHANIAETH

Phil Edwards. Gwahaniaeth i Aberconwy.

GALLWCH WNEUD GWAHANIAETH
 
Yn yr etholiad hwn mi fydd sicrhau Senedd mwy cytbwys yn San Steffan yn fuddugoliaeth i’r bobl. 

Mi fydd pleidlais gref dros y Blaid yn fuddugoliaeth i Gymru.

Wrth i bobl baratoi i fwrw eu pleidlais o 7 y.b. ymlaen, mi allwch CHI fod yn rhan o’r ymdrechion i sicrhau fod y tim fwyaf erioed o Blaid Cymru yn cael ei hethol i San Steffan i ymladd dros Gymru. Mae’r polau piniwn yn awgrymu bod yna nifer sylweddol o bobl sy’n dal heb benderfynu i bwy y maent am bleidleisio – ac felly yn fwy nac erioed o’r blaen mi fydd pob pleidlais yn cyfri.

Mi allwn ni ethol ASau Plaid sydd yn rhannu eich gwerthoedd chi – fydd yn blaenoriaethu amddiffyn ein hysgolion, ein hysbytai, ein swyddi a’n pensiynwyr.

Mi allwch chi helpu i wireddu hyn trwy:

Bleidleisio!

Ffonio, tecstio ac e-bostio eich ffrindiau i ddweud wrthynt sut mae pleidlais i’r Blaid yn gwneud gwahaniaeth.

Dweud wrth bobl am y Blaid ar y Weplyfr, Twitter a rhwydweithiau cymdeithasol eraill.

Wirfoddoli i helpu eich ymgyrch leol.Gallwch chi helpu i wneud gwahaniaeth dros ein cymunedau a thros Gymru.

Ieuan Wyn Jones AC

Arweinydd Plaid Cymru

O.N. Mae’r gorsafoedd pleidleisio yn agor rhwng 7yb a 10yh

O.O.N Cofiwch fynd i http://plaidlive.com! I gael diweddariad ar ddiwrnod yr etholiad! Gallwch weld a chyfrannu eich sylwadau drwy luniau, tweets, fideos a blogiau.

Think Different. Think Phil Edwards. YOU CAN MAKE A DIFFERENCE


Think Different. Think Phil Edwards.

YOU CAN MAKE A DIFFERENCE

In this election a more balanced parliament in Westminster would be a victory for the people.

A strong vote for Plaid would be a victory for Wales.
As people go to the polls from 7am, YOU can help send Plaid’s strongest ever team to Westminster to fight for Wales. With the polls showing that many people are still to make up their minds - more than ever before, every single vote will count.

We can elect Plaid MPs who shares your values - who'll prioritise protecting our schools, our hospitals, our jobs and our pensioners.

You can help make this a reality by:

Going to Vote!

Phoning, texting and emailing your friends to tell them how a vote for Plaid makes a difference.

Spreading the word on facebook, twitter and other social networks.

Volunteering to help your local campaign teams.You can help us make a difference for our communities and for Wales.

Ieuan Wyn Jones AM
Plaid Leader

P.S. Polling stations open from 7am-10pm

P.P.S Remember to visit http://plaidlive.com to view and contribute pics, tweets, videos and blogs of election day across Wales.

VOTE FOR WALES

VOTE FOR WALES

A more balanced parliament in Westminster would be a victory for the people.

A strong vote for Plaid would be a victory for Wales.
Today, you have an opportunity to elect a local champion like Phil Edwards in Aberconwy to stand up for our communities and defend Wales from the worst of the London cuts.

Today, you can elect an MP who shares your values - who'll prioritise protecting our schools, our hospitals, our jobs and our pensioners.

With all the polls showing that a balanced parliament is the most likely outcome in the coming election, Plaid has never before been in such a strong position to get the best possible deal for Wales.

Joined by our allies in the SNP we'd create a formidable Celtic block to demand our fair share of funding to protect our hospitals, our schools and our jobs.

Yet another Labour, Tory or Lib-Dem to toe their London party line will not defend Wales from savage cuts - only a local Plaid champion will fight our corner.

A more balanced parliament in Westminster would be a victory for the people.

A strong vote for Plaid would be a victory for Wales.

Plaid will give YOU a voice in Westminster.

Ieuan Wyn Jones AM

Plaid Leader


Wednesday, 5 May 2010

PWY ALL RWYSTRO’R TORÏAID YFORY A SEFYLL DROS GYMRU?

TORIADAU TRETHI I OGLEDD IWERDDON

 + TORIADAU SWYDDI I GYMRU

= FFORDD Y TORÏAID O LYWODRAETHU

Wrth ichi ddarllen hwn mae’r Torïaid yn closio at Aelodau Seneddol Unoliaethol Gogledd Iwerddon, gan gynnig toriadau sylweddol mewn trethi i fusnesau Gogledd Iwerddon mewn ymgais i ennill mwyafrif yn San Steffan. Mae hynny’n iawn i fusnesau yng Ngogledd Iwerddon – mae Plaid Cymru wedi bod yn brwydro ers amser maith am doriadau treth i fusnesau Cymru – ond beth am Gymru? O dan y Torïaid – dim byd ond rhaglen o doriadau llym ac oes newydd o galedi na welwyd ei thebyg ers dyddiau tywyll llywodraeth Thatcher.

PWY ALL RWYSTRO’R TORÏAID YFORY A SEFYLL DROS GYMRU?

Y CHI – TRWY ETHOL AELODAU SENEDDOL PLAID CYMRU, TRWY ETHOL PHIL EDWARDS

Cyn ichi fwrw’ch pleidlais –

YSTYRIWCH BLAID CYMRU. YSTYRIWCH PHIL EDWARDS

Diolch yn fawr